Ubytovací a platební podmínky

/Ubytovací a platební podmínky
Ubytovací a platební podmínky 2021-11-04T13:45:20+01:00

Ubytovací podmínky

1. Hosté jsou povinni užívat ubytovací prostory řádně a v těchto prostorách nesmí bez souhlasu uživatele provádět žádné změny a úpravy.

2. V ubytovacích prostorách platí zákaz kouření.

3. Hosté zanechají objekt při odchodu v řádném stavu.

4. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.

5. Povinností hostů při odchodu z ubytovacích prostor je uzavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a objekt uzamknout.

6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v ubytovacích a společných prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.

7. Hosté jsou odpovědní za všechny škody, které způsobí ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody v plné výši uhradit.

8. Hosté jsou v průběhu pobytu povinni v ubytovacích a společných prostorách udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.

9. V době ubytování hostů nesmí ubytovatel ubytovací prostory používat sám, může se však přesvědčit, zda je v ubytovacích prostorách vše v pořádku a ověřit počet ubytovaných osob.

10. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže hosté v ubytovacích a společných prostorách i přes výstrahu hrubě porušují dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušují ustanovení ubytovacích podmínek.

11. V tomto ubytovacím zařízení nejsou domácí mazlíčci vítáni.

Platební podmínky